Đang thực hiện
Tìm kiếm
 
>>> Hỗ trợ trực tuyến 24/7 Call, Zalo, FB: -HOTLINE: 0979 171 312

CHUẨN đáp án đề thi JLPT 03/2023 từ N1-N5 cập nhật mới nhất!

05/12/2021

Cuối cùng thì đáp án đề thi JLPT T03/2023 đã được công bố, các bạn đã so chuẩn đáp án chưa? Nếu chưa thì hãy tìm ngay địa chỉ uy tín để tra cứu đáp áp tránh việc mất thời gian, mừng hụt hay buồn hụt các bạn nhá. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cập nhật đáp án đề thi JLPT 03/2023 từ N1, N2, N3, N4, N5 nhanh nhất có thể. Các bạn cùng vào tra cứu ngay nào!


Nội dung bài viết
 
Tra cứu đáp án đề thi JLPT 03/2023

Tra cứu đáp án đề thi JLPT 03/2023

Sau bao nhiêu ngày mong chờ thì cuối cùng hôm nay đáp án đề thi JLPT 03/2023 đã được công bố khiến nhiều dân Nhật ngữ đứng ngồi không yên. Vậy kết quả thế nào? Chúng ta cùng tra cứu đáp án JLPT 03/2023 từ N1-N5 dưới đây nhé!

Kỳ thi JLPT là một trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với các bạn học tiếng Nhật. Vì vậy để đạt được kết quả tốt nhất khi tham gia kỳ thi này thì các bạn phải chuẩn bị tốt nhất từ giai đoạn đầu. Các vấn đề mà bạn cần quan tâm đó là:
Nếu điểm thi có gì bất thường thì tốt nhất bạn nên trâ cứu lại đáp án đề thi xem có trùng khớp với mình không, do mình tính điểm sai hay người chấm điểm sai?
 
1. Đáp án chính thức đề thi JLPT N1 tháng 03/2023
 
N1 文字・語彙
問題1 1 2 3 4 5 6                    
  2 4 2 3 3 1                    
問題2 7 8 9 10 11 12 13                  
  3 2 4 4 1 2 1                  
問題3 14 15 16 17 18 19                    
  1 4 3 2 2 2                    
問題4 20 21 22 23 24 25                    
  2 1 3 4 3 4                    
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35            
  2 1 1 4 3 1 4 3 2 2            
問題6 36 37 38 39 40                      
  4 1 1 3 2                      
問題7 41 42 43 44                        
  2 1 3 4                        
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題8 45 46 47 48                        
                           
問題9 49 50 51 52 53 54 55 56 57              
                 
問題10 58 59 60                          
                             
問題11 61 62                            
                               
問題12 63 64 65 66                        
                           
問題13 67 68                            
                               
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6                    
                       
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
                     
問題3 1 2 3 4 5 6                    
                         
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
         
問題5 1 2a 2b                          
           

 
Thông tin đáp án chính thức sẽ được chúng tôi cập nhật khi có kết quả

2. Đáp án chính thức đề thi JLPT N2 tháng 03/2023

 
Tra cứu đáp án đề thi JLPT 03/2023

Đáp án đề thi JLPT N2

 

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5                      
  4 3 1 2 4                      
問題2 6 7 8 9 10                      
  1 1 2 2 4                      
問題3 11 12 13                          
  3 3 1                          
問題4 14 15 16 17 18 19 20                  
  4 3 2 4 1 2 1                  
問題5 21 22 23 24 25                      
  1 2 4 3 4                      
問題6 26 27 28 29 30                      
  3 4 2 1 3                      

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42        
  1 3 2 2 4 1 2 1 3 4 4 3        
問題8 43 44 45 46 47                      
  1 3 4 2 4                      
問題9 48 49 50 51                        
  1 3 1 2                        

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10 52 53 54 55 56                      
  2 3 1 2 1                      
問題11 57 58 59 60 61 62 63 64 65              
  3 2 4 1 2 2 4 3 1              
問題12 66 67                            
  4 3                            
問題13 68 69 70                          
  3 1 3                          
問題14 72 73                            
  2 3                            

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5                      
  2   4 3 2                      
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  4 2 3 4 1 2                    
問題3 1 2 3 4 5                      
  1 3 4 3 3                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 1          
問題5 1 2a 2b                          
  3 3 4                          
  3. Đáp án chính thức đề thi JLPT N3 tháng 03/2023
 
Tra cứu đáp án đề thi JLPT 03/2023
 

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  4 2 2 4 1 3 1 3                
問題2 9 10 11 12 13 14                    
  3 2 3 1 4 2                    
問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25          
  3 4 3 2 4 2 3 1 2 4 1          
問題4 26 27 28 29 30                      
  3 2 4 1 4                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  2 1 4 1 3                      

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  3 4 4 2 1 3 1 4 3 1 3 2 2      
問題2 14 15 16 17 18                      
  2 4 1 3 1                      
問題3 19 20 21 22                        
  3 1 2 4                        

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4 23 24 25 26 27                      
  3 3 1 2                        
問題5 28 29 30 31 32 33                    
                                 
問題6 34 35 36 37                        
                                 
問題7 38 39                            
                                 

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1 1 2 3 4 5 6                    
                                 
問題2 1 2 3 4 5 6                    
                                 
問題3 1 2 3                          
                                 
問題4 1 2 3 4                        
                                 
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
                         
  4. Đáp án chính thức đề thi JLPT N4 tháng 03/2023
 
Tra cứu đáp án đề thi JLPT 03/2023

Đáp án đề thi JLPT 4

 
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  3 4 2 4 1 3 2 1 3              
問題2 10 11 12 13 14 15                    
  4 2 2 1 3 1                    
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
  4 2 2 1 4 3 3 1 3 4            
問題4 26 27 28 29 30                      
  4 3 2 1 3                      
問題5 31 32 33 34 35                      
  4 4 3 1 2                      
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  4 1 3 1 2 3 2 1 4 2 3 2 4 4 1  
問題2 16 17 18 19 20                      
  2 3 3 4 1                      
問題3 21 22 23 24 25                      
  3 1 4 1 2                      
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
  4 2 2 1                        
問題5 30 31 32                          
  3 4 1                          
問題6 33 34                            
  3 1                            
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  4 3 2 3 2 1 4 1                
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
  2 1 4 3 1 3 2                  
問題3 1 2 3 4 5                      
  3 1 3 2 1                      
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 3 2 2 1 3 2 1
 

5. Đáp án chính thức đề thi JLPT N5 tháng 03/2023
 
N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12        
  1 3 3 2 3 4 1 2 2 1 4 4        
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20                
  4 3 3 1 2 2 1 4                
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
  3 2 1 4 2 4 1 3 4 3            
問題4 31 32 33 34 35                      
  1 2 4 4 3                      
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  2 1 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 2 1
問題2 17 18 19 20 21                      
  4 2 3 1 4                      
問題3 22 23 24 25 26                      
  3 4 2 3 1                      
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29                          
  2 3 4                          
問題5 30 31                            
  3 4                            
問題6 32                              
  1                              
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7                  
  3 1 4 1 2 2 3                  
問題2 1 2 3 4 5 6                    
  1 2 4 2 3 1                    
問題3 1 2 3 4 5                      
  2 1 2 3 1                      
問題4 1- 3 2-1 3-3 4-2 5-1 6- 1
 

Bài thi JLPT là bài thi đánh giá năng lực Nhật ngữ bao gồm 4 phần: ngữ pháp, từ vựng, nghe-hiểu, đọc - hiểu. Kết quả đề thi sẽ được cập nhật nhanh nhất tại xuatkhaulaodong.com với đáp án từ các giảng viên có kinh nghiệm đang làm việc tại trung tâm của công ty.

Còn kết quả của kỳ thi sẽ được thông báo chính thức sau khoảng 2 tháng kết thúc kỳ thi. Trong khoảng thời gian này, các bạn hãy dành thời gian để xả tress, chờ đợi kết quả và tiếp tục con đường chinh phục Nhật ngữ nhé!

Chúc các bạn có được kết quả như mong muốn trong kỳ thi tiếng Nhật này nhé!

TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7

Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn

HOTLINE: 0979 171 312

Hỗ trợ tư vấn 24/7 qua: Call, Message, Zalo, SMS
Nếu không tiện nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin ngay lúc này, bạn có thể YÊU CẦU GỌI LẠI bằng việc nhập số điện thoại vào form bên dưới để được cán bộ tư vấn của công ty liên lạc hỗ trợ.
 


App XKLĐ JPNET

Liên hệ hỗ trợ

HOTLINE

0979 171 312

hotro.japan@gmail.com

Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
HOTLINE
SĐT: 0979 171 312
Chia sẻ của người lao động
08687526..
Sang Nhật đã được gần 2 năm, đã cảm thấy bản thân...
09129213..
Năm 27 tuổi, do công việc xây dựng ở Việt Nam cực quá...
0983 473 3..
Hiện tại, mình đang tham gia đơn hàng xuất khẩu lao...

message Yêu Cầu Gọi Lại

Lên đầu trang